PKD - Patlamadan Korunma Dokümanı

Anasayfa > PKD - Patlamadan Korunma Dokümanı

PKD - Patlamadan Korunma Dokümanı

PKD - Patlamadan Korunma Dokümanı

 

 

Son zamanlarda sanayi tesislerimizde yoğun bir PKD hazırlama çabası görülmekte,bu talebe paralel olarak da çok sayıda danışmanlık ve eğitim kuruluşu tarafından PKD hazırlama eğitimi ve/veya danışmanlığı hatta doğrudan PKD hazırlama tekliflerinin hazırlanıp kuruluşlara sunulmakta olduğu dikkati çekmektedir.

PKD (Patlamadan Korunma Dokümanı) Editörü 2, patlamadan korunma dokümanı hazırlamanızda size yol gösterecek, hesaplamalarınızı hızlandıracak ve yazdırma listelerinizi otomatik olarak düzenleyecek bir uygulamadır, TS-EN 60079-10-1:2015 standartları doğrultusunda sıvı ve gazların oluşturduğu parlayıcı-patlayıcı atmosferin tehlike sınıflandırılma hesaplamalarını otomatik olarak yapar. PKD Editörü size dokümantasyon, hesaplama ve tehlike bölge çizimlerini de kapsayan tam bir paket çözüm sunar. İçerisinde barındırdığı tehlikeli madde kütüphanesinde, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri hazır bulunur. İşyeri bölümleri bazında hesaplamalar yapılır ve dokümante edilir. Hesaplamalar sonucunda tehlike bölge sınıfları ve sınırları belirlenir.

 

Neden PKD?

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan 30.04.2013 tarih ve 28633 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gerekmektedir.

 

PKD-Patlamadan Korunma Dokümanında;

Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu

Alınacak önlemler

Tehlikeli yerlerin belirtilmesi

Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin patlayıcı ortam risklerinden korunması için asgari gerekler ve ekipmanların ve koruyucu sistemlerin seçiminde uyulacak kriterler

Çalışma yerleri, iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,

İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu yazılı olarak yer alır.

Yapılan çalışmalar, ölçümler, hesaplamalar ve değerlendirmeler sonucunda işyerinde patlayıcı ortam oluşabilecek bölgeler belirlenir ve patlamaların önlenmesi ve etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik alınması gereken önlemlerin yer aldığı PKD raporu hazırlanır.