Çok Modlu Taşımacılık Hizmetleri

Anasayfa > Çok Modlu Taşımacılık Hizmetleri

Çok Modlu Taşımacılık Hizmetleri

Çok Modlu Taşımacılık Hizmetleri

 

 

Arı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu TC. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan aldığı yetki belgesi ile Tehlikeli Madde işiyle uğraşan işletmelere Danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Çok Modlu Taşımacılık Hizmetleri

ADR, RID, IMDG, ADN, IATA ve ICAO konvansiyonları uyarınca belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri.

Tehlikeli maddelerin karayolu, demiryolu, denizyolu,iç su yolu ve havayoluyla taşımacılığına ilişkin her türlü ihtiyacınıza karşılıyoruz.

 

Deniz yoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin ekonomik, seri, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkileri en az ve diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla 3.3.2015 tarihli 29284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin tehlikeli maddelerle ilgili yapılan tüm işlemlerle birlikte, Yönetmeliğin 11. maddesinde belirtilen sorumlulukların ve 12. maddesinde belirtilen tedbirlerin nasıl yerine getirildiğini açıklayan bir Tehlikeli Madde Rehberi (TMR) hazırlayarak 1.1.2016 itibariyle yayımlaması zorunludur. İdare tarafından, tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerine yönelik kıyı tesisi işletme izni belgesi düzenlenmesine esas teşkil eden Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesini almak üzere yapılan başvurular değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sırasında; TMR’nin güncel halde bulundurulduğu ve ilgililerin erişimine açık tutulduğu hususu kontrol edilecek ve gerekli görüldüğünde incelenerek uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda cezai işlemler yapılacaktır. Bu kapsamda kıyı tesisleri için Tehlikeli Madde Rehberi hazırlıyor ve Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi başvurularında danışmanlık ve rehberlik yapıyoruz.