ADR Belgelendirme Hizmetleri

Anasayfa > ADR Belgelendirme Hizmetleri

ADR Belgelendirme Hizmetleri

ADR Belgelendirme Hizmetleri

 

 

ADR Belgelendirme Hizmetleri

Tehlikeli maddelerle faaliyet gösteren işletmelerin, 03/08/2017 tarih ve 63089 sayılı olur ile yürürlüğe giren TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE’nin 5. Maddesine göre; Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar. Yine aynı maddenin 2. Fıkrasında; “Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar” ibaresi yer almaktadır.

 

ADR Belgesi Nedir?

ADR anlaşması uyarınca, Tehlikeli Madde faaliyetleri ile iştigal eden, üretici, depolayıcı, taşıyıcı, ambalajlama, doldurma ve boşaltma işlemlerini yapan işletmelerin, ayrıca bu işletmelere ait, her türlü makine, araç, operatör ve sürücülerinin çalışma koşullarını belirleyen, yetki, sorumluluk ve yükümlülükleri açıklayan bu kapsamda alınan belge ve sertifikalara ADR Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi denir. Tehlikeli madde kapsamına giren ürünler genel olarak, her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve radyoaktif maddeleri içeren maddelerdir.

 

ADR Belgesi Alma Koşulları

 

Her türlü kamu ya da özel kuruluş için geçerli olan ADR belgesinin alınması için ilgili yönetmelikte yer alan şartların karşılanması ve koşulların yerine getirilmesi gerekir.

Tehlikeli maddelerin yer aldığı sınıflara göre şartların değişkenlik gösterebileceği ve tehlikeli maddenin yer aldığı sınıflara göre;

İşlem yapılacak Tehlikeli Madde Sınıfı (gaz, radyoaktif madde, benzin)

Taşıma koşulları uygunluğu (tanker, araç vb)

Görevli personel yeterliliği

Personel eğitimi

ADR hükümlerinin yerine getirilmesinden sonra belgeler Ulaştırma Bakanlığı tarafından bizzat veya yine bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlar aracılığı ile yürütülür. Belirli aralıklar ile yapılacak denetimlerde yine bakanlığın yetkilendirdiği kurumlar tarafından yapılır.

 

AG Çevre, ADR belgesi işlemleriniz için etkin bir danışmanlık hizmeti sunar. Uzman ekibimiz ile işletmenize faydalı olarak geniş kapsamlı ihtiyaç duyduğunuz tüm alanlarda hızlı ve mevzuata uygun bir şekilde belgelendirme sürecinizi sorunsuz tamamlıyoruz.

 

Şirketimiz, ADR Hükümlerine göre Tehlikeli Maddenin yüklenmesinden teslim edildiği ana kadar tüm sürece ve sürece dahil personele ilişkin;

Eğitim

Uygulamalar

Dokümantasyon

Danışmanlık